Klapa Mali Grad
Prva Slovenska klapa

Gojko, pogrešali te bomo

The "Klapa Mali Grad" from Kamnik, we can be among the pioneers of the music of the music outside of the homeland of this popular genre. More than fifteen years have passed since the Dalmatian song in the city under Grintovci has led to something different, new and unusual for the alpine world. At the time of the performance, the band virtually abducted all Slovenian regions, performed several times in Croatian, Austria, Italy and the United Kingdom. The singers are also organizers of the first performances of the Klap Meeting in Kamnik.
The stage we shared with the best clubs and singers like Tereza, Oliver Dragojevič, Petar Grašo. Meri Cetinič, Radojka Šverko, Intrade and Gibonni, whose performances are performed in club arrangements. The repertoire of the "Klapa Mali Grad" is traditional Dalmatian music, as well as the performances of modern compositions performed by a capella or accompanied by instruments.

Klapo ''Mali grad'' iz Kamnika, lahko uvrstimo med pionirje klapske glasbe izven domovine te priljubljene zvrsti. Že več kot petnajst let je minilo, odkar je v mestu pod Grintovci zadonela dalmatinska pesem in tako pripeljala v naše okolje nekaj drugačnega, novega in nenavadnega za alpski svet. Klapa je v času delovanja tako rekoč prepela vse slovenske regije, večkrat nastopila na hrvaškem, tuji pa niso tudi odri v Avstriji, Italiji in Veliki Britaniji. Pevci so tudi organizatorji prvih nastopov Srečanja klap v Kamniku.

Odre so si delili z najboljšimi klapami in pevci kot so Tereza, Oliver Dragojevič, Petar Grašo. Meri Cetinič, Radojka Šverko, Klapa Intrade in Gibonni, katerega skladbe v klapskih aranžmajih z veseljem izvajajo. Repertoar klape ''Mali grad''zajema tako tradicionalno dalmatinsko glasbo, kot priredbe modernejših skladb, katere izvajajo a capella ali ob spremljavi inštrumentov.